Podczas szkolenia FMEA uczestnikom przekazywana jest niezbędna wiedza do samodzielnej realizacji analiz ryzyka dla wyrobu i procesu. Takie szkolenie prezentuje relację i wpływ analiz FMEA na inne dokumenty funkcjonujące w organizacjach. Oprócz wykładów teoretycznych realizowane są dodatkowo ćwiczenia praktyczne pozwalające lepiej przyswoić i utrwalić zdobytą wiedzę.  

Na czym polega szkolenie FMEA

FMEA to oczywiście metoda analizy rodzajów i skutków możliwych błędów. Jej głównym celem jest systematyczna identyfikacja wad produktu lub procesu. Następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka. Szkolenie FMEA przede wszystkim przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody w przedsiębiorstwie. Taką analizę można oczywiście wykonać dla konkretnego produktu, jego elementu lub podzespołu. Co więcej, dla całego procesu lub jego części. Kurs FMEA ma zastosowanie nie tylko w produkcji masowej, ale i jednostkowej. Takie systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek pozwala na ciągłe doskonalenie produktu i poprawy jakości. Przede wszystkim przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz wzrostu satysfakcji klienta. Szkolenie z analizy FMEA pozwala na monitoring przebiegu całego procesu produkcyjnego. W rezultacie można także zidentyfikować obszary wytwórcze generujące wady produktowe. To wszystko umożliwia opracowanie działań korygujących i prewencyjnych. To wszystko działa tak, aby uniknąć powstawania nieprawidłowości w przyszłości. Cała koncepcja tej metody oparta jest oczywiście o zasadę permanentnego doskonalenia.

Zalety z korzystania ze szkolenia FMEA

Szkolenia FMEA ma wiele zalet. Dzięki niej zyskuje się efektywność pracy i wydajność założonych procesów. Redukcja pojawiających się usterek czy wad powoduje, że koszty produkcji lub wdrożenia są znacznie niższe. W końcowym efekcie wpływa to przede wszystkim na znacznie wyższą rentowność podjętych działań. Na skutek racjonalnie wdrożonej metodologii FMEA można uzyskać lepszy produkt. Nawet dzięki odpowiednio przeprowadzonym kursom FMEA uruchomić skuteczniejszy proces. To zdecydowanie wpłynie na ocenę klientów. Znacząco podnosi także poziom ich zadowolenia oraz satysfakcji. To skutkuje silniejszym przywiązaniem do danej firmy. Jakie korzyści płyną ze szkolenia FMEA?

  • Zwiększenie wiedzy i doświadczenia pracowników,
  • obniżenie poziomu kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu poziom jakości,
  • poprawa wydajności,
  • wzrost satysfakcji i zadowolenia klientów,
  • usprawnienie przepływu informacji wewnątrz organizacji i w komunikacji zewnętrznej.

Inżynier po szkoleniu FMEA jest w stanie stworzyć swoisty bank danych. To tam będą zebrane wszystkie informacje o zaistniałych problemach w firmie i ich zwalczania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *