Wypadki przy pracy zdarzają się niemalże co drugiemu pracownikowi. Dobrze jest więc zaznajomić się z postępowaniem powypadkowym. Zapisy na takie warsztaty prowadzi tarbonus.pl. Głównym celem szkolenia jest uzupełnianie wiedzy z przepisów prawnych ale i również nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia postępowania powypadkowego.

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych, na których zostaną poruszone takie tematy i zagadnienia teoretyczne i praktyczne jak: prawne podstawy wypadku przy pracy (czyli wiadomości ogólne, definicje i najbardziej charakterystyczne cechy wypadków), analizowanie kilku przykładowych wypadków w trakcie trwania pracy, ustalenie ich przyczyn oraz dowody w przypadku postępowania powypadkowego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób dokumentowane są okoliczności wypadku pracy i jak określać stopień odpowiedzialności zarówno pracownika jak i pracodawcy. Całe szkolenie prowadzić będzie wykwalifikowany inspektor PIP- Bogdan Sowala, który jest specjalistą w dziedzinie ustalania przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy. Jednym z głównych walorów warsztatów będą praktyczne podejścia w przypadkach postępowania powypadkowego, gdzie szczególnie duży nacisk zostanie nałożony na studium specyficzne zdarzeń wypadkowych, np. praca w głębokich wykopach, kopalniach, prace na wysokościach z użyciem urządzeń i maszyn. Warsztaty przeznaczone są dla pracowników służb bezpieczeństwa, higieny pracy i dla osób, które wykonują zadania tej służby. Przeznaczona jest również dla inspektorów pracy bądź dla osób uczestniczących w zakładach pracy postępowaniach powypadkowych.

Jako oferowane formy wsparcia, uczestnik otrzymuje od firmy tarbonus.pl materiały i poradniki. Po zakończonym szkoleniu każdy otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.J.Dz.U. z 2014r.poz.22)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *