Mała księgowość jest sposobem rozliczania się nie tylko samozatrudnionych, ale również bardzo często dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to forma tańsza i prostsza. Od księgowości pełnej. Mała księgowość to inaczej nazywana uproszczona księgowość. Prowadzić ją mogą te przedsiębiorstwa, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają 1,2 mln euro. W przeciwieństwie do pełnej księgowości, która prowadzi rozbudowane procesy, mała księgowość wymaga prowadzenia KpiR lub ewidencji przychodów. Uproszczona księgowość głównie opiera się na księdze przychodów i rozchodów. Dotyczy to zarówno firm jednoosobowych, jak i również małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają podatek na zasadach ogólnych. Dla firm, które rozliczają się na zasadach uproszczonych polecane jest skorzystanie z usług biura rachunkowego. Swoim klientom umożliwiają dostęp on-line do danych, oraz dopełniają wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem małej księgowości, natomiast przedsiębiorca może się skupić na prowadzeniu działalności.

Udając się do można również skorzystać z biuro księgowe Szczecin. Przy prowadzeniu małej księgowości możemy się rozliczać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest karta podatkowa, która polega na odprowadzaniu co miesiąc stałej kwoty, która obliczana jest na podstawie rodzaju prowadzonej działalności, liczbie zatrudnionych pracowników oraz liczbie osób zamieszkujących daną miejscowość, w której prowadzona jest działalność. Kolejnym sposobem jest ryczałt ewidencjonowany. W takim przypadku kwota podatku zależy tylko i wyłącznie od kwoty przychodu, nie uwzględniając przy tym żadnych kosztów. Ostatnią, a zarazem najczęściej wybieraną metodą rozliczania się jest Księga Przychodów i Rozchodów, oznacza to płacenie podatku od różnicy przychodów i rozchodów. Trzeba jednak pamiętać o obowiązkach ciążących na przedsiębiorcy, który dotyczą one dwóch podatków- PIT oraz VAT.

W przypadku PIT-u kwotę zaliczki na podatek dochodowy powinno się wpłacić do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (zależy od tego czy podatek rozliczamy co miesiąc czy kwartalnie). Jeżeli jednak jesteśmy VAT-owcami, musimy pamiętać o fakturowaniu każdej transakcji oraz prowadzeniu rejestru VAT. Oprócz tego, do 25 dnia miesiąca, który następuje po rozliczonym okresie, do urzędu skarbowego składa się deklarację VAT-7. Nie wolno również zapomnieć o comiesięcznej składce do ZUS-u.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *