Najbardziej poszkodowanymi w rodzinie alkoholowej są dzieci. Sytuacja jaka ma miejsce w domu rodzinnym sprawia, że dzieci zmuszane są do odgrywania różnych ról. Nie mają możliwości własnego rozwoju, rodzina nie wspiera, dziecko jest coraz bardziej zaniedbane. Bohater, kozioł ofiarny, zagubione dziecko we mgle, maskotka- to najczęściej odgrywane role przez dziecko.

W jakie role wchodzą dzieci z rodzin alkoholowych?

Bohater- to rola, którą przyjmuje z reguły najstarsze dziecko. Dostarcza on poczucia stabilności w domu. Nie sprawia on żadnych kłopotów, dobrze się uczy, wykonuje część obowiązków, które powinien wykonywać ojciec, jest nad wiek dorosłe, obowiązkowe i odpowiedzialne. Takie dziecko zaniedbuje własne potrzeby, ma problem z odpoczynkiem i relaksem.
Kozioł ofiarny- tę rolę przyjmuje dziecko, które czuje się odsunięte od rodziny, szuka więc wsparcia poza rodziną. Stwarza wiele kłopotów w szkole, popada w konflikt z prawem już na wczesnym etapie dojrzewania. Często uzależniają się od alkoholu lub narkotyków.
Zagubione dziecko we mgle- to typ dziecka, które jest zamknięte w sobie. Przed awanturami w domu ucieka w świat marzeń, nie wiele wymaga od rodziny i nie korzysta z jego wsparcia. Ma ogromne trudności w tworzeniu zdrowych relacji, w życiu dorosłym nie potrafi mieć satysfakcjonujących związków.
Maskotka- to dziecko najmłodsze, które jest w centrum uwagi i zainteresowania rodziny. Dba o to, by w domu było wesoło, stara się ściągać na siebie uwagę, te dzieci odznaczają się małą odpornością na stres a kiedy w życiu pojawia się większy problem- sięgają po alkohol lub narkotyki.

Dzieci z rodzin alkoholowych mają niskie poczucie własnej wartości, żyją w poczuciu winy, że do awantur dochodziło z ich winy, żyją próbując doścignąć ideał. Na szczęście można nauczyć się funkcjonowania i zdjąć z siebie ciężar trudnych doświadczeń. W wielu ośrodkach w Polsce, takich jak np. mctu.pl, które mieści się w Krakowie, można podjąć terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *